• image

O Wszechnicy

 

Projekt rozwijający umiejętności, wiedzę i zainteresowania mieszkańców Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy

Ideą projektu jest:

Włączenie społeczności lokalnej do budowania najlepszego programu jakości i efektywności nauczania uwzględniającego uwarunkowania i specyfikę dzielnicy.

Projekt skierowany jest do ludzi:

 • aktywnych,
 • otwartych, pragnących w pełni   rozwijać swój potencjał,
 • ciekawych, którzy chcą stale poszerzać swoją wiedzę,
 • uczących się przez całe życie,
 • chętnych do współdziałania w rozwoju edukacyjno – społecznym Dzielnicy.

Cele Wszechnicy Edukacyjnej:

 • pogłębianie wiedzy mieszkańców Targówka nt. procesu edukacji i oddziaływań wychowawczych,
 • zwiększenie świadomości rodziców na temat ich możliwości partnerskiego budowania programów dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
 • popularyzacja dobrych praktyk wychowawczych, metod i form pracy,
 • zainicjowanie i rozszerzenie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • podniesienie jakości i efektywności kształcenia i nauczania poprzez zbudowanie platformy partnerskiego współdziałania.
 • stworzenie „platformy porozumienia” będącej płaszczyzną do rozmów wszystkich zaangażowanych w proces edukacji dzieci i młodzieży
 • upowszechnianie wiedzy umożliwiającej osobisty rozwój.

Formy realizacji projektu

 1. Otwarte, bezpłatne wykłady przeznaczone dla szerokiego kręgu słuchaczy, połączone z dyskusją uczestników. Spotkania odbywają się raz w miesiącu o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20.
 2. Tematyczne konferencje otwarte i warsztaty realizowane na terenie placówek oświatowych i instytucji kultury dotyczące aktualnych zagadnień i problemów z zakresu edukacji.

NA ŻYCZENIE SŁUCHACZA WYSTAWIANE JEST ZAŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE W WYKŁADZIE.

 

Kalendarz

loader

Działania naszego urzędu